25.02.2020

Ход строительства от 25.02.2020

ДОМ №1
1. Устройство арматурного каркаса стен и пилонов подвала
2. Монтаж опалубки стен и пилонов подвала